Welkom!

Je krijgt deze vragenlijst omdat je volgens onze informatie een tijd niet naar (een) school gaat of ging. We willen graag weten hoe het komt dat je niet naar school kunt/kon gaan.

Daarom hebben we het samenwerkingsverband gevraagd om onze vragen naar jou door te sturen. Het samenwerkingsverband is een organisatie die voor jouw woonplaats bijhoudt welke kinderen niet naar school gaan.

Met jouw antwoorden, en die van andere kinderen zoals jij, weten we meer over oorzaken van niet naar school gaan of kunnen. En over mogelijke oplossingen.

Invullen duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem: je hoeft je naam niet in te vullen, wij weten niet wie je bent.

Dankjewel!