0%

8%

100%
Welkom bij de doelstellingenmonitor passend onderwijs!

U ontvangt deze vragenlijst omdat u (pleeg)ouder, of verzorger/voogd bent van een kind dat hulp nodig heeft (of had) en dat (tijdelijk) geen passende plek in het onderwijs heeft (gehad).

Het ministerie van Onderwijs wil de komende jaren de ontwikkeling van passend onderwijs volgen. Passend onderwijs is de naam van alles wat scholen en anderen doen voor kinderen die extra hulp nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Door middel van vragenlijsten voor ouders en andere betrokkenen (zoals leerlingen en medewerkers van scholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs) laat het ministerie nagaan hoe het er in het veld voor staat. Het onderzoek wordt jaarlijks t/m 2026 uitgevoerd door SEO, in samenwerking met Oberon en Guuske Ledoux.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt, wij weten niet wie u bent. De vragenlijst kan ingevuld worden op een telefoon, maar wij adviseren u een laptop of computer te gebruiken.

In een enkel geval kan het voorkomen dat u voor uw kind dat thuiszitter is of was nog een vragenlijst ontvangt. U kunt dat negeren en hoeft daar niets mee te doen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!