Enquête invoeringstoets Wet bescherming klokkenluiders


Inleiding

SEO Economisch Onderzoek voert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: ministerie van BZK) de invoeringstoets Wet bescherming klokkenluiders (hierna: Wbk) uit. De Wbk is de nieuwe naam van de gewijzigde Wet Huis voor klokkenluiders uit 2016. De Wbk is per 18 februari 2023 in werking getreden en daarmee is de Europese klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn 2019/1937) geïmplementeerd.

De Wbk regelt de bescherming van klokkenluiders. We zijn erg benieuwd naar ervaringen van werkenden en (potentiële) melders met deze wet. Bij werkenden gaat het met name om personen die werkzaam zijn (geweest) in loondienst, als stagiair, als vrijwilliger of als zzp’er die in een werkgerelateerde sfeer een misstand bij een organisatie vermoeden in het kader van zijn/haar werkzaamheden en dat willen melden. Via de invoeringstoets kunnen signalen en knelpunten over de werking van deze nieuwe regelgeving in de praktijk in beeld worden gebracht en kan in kaart worden gebracht wat er nog moet gebeuren om de regelgeving goed te laten werken.

Het ministerie van BZK en SEO nodigen u van harte uit om uw ervaring met de Wbk te delen in een korte enquête. We zijn erg benieuwd naar uw ervaring met de Wbk.

Vetrouwelijkheid

Uw antwoorden zijn volledig anoniem en uitsluitend toegankelijk voor de onderzoekers van SEO. Deze worden met niemand gedeeld. In het eindrapport presenteren wij alleen de resultaten van alle deelnemers aan de enquête, deze zijn niet naar u terug te herleiden. Wij vragen ook niet naar de details van uw melding, dit onderzoek ziet alleen op de werking van de wet.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10-15 minuten. De enquête sluit op vrijdag 16 augustus 17:00.

Vragen over de enquête of over de invoeringstoets kunt u richten aan de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek via onderzoek-wbk@seo.nl.

0%

6%

100%